CONSILIUM MEDICUM UKRAINA
CONSILIUM PROVISORUM UKRAINA
СТАТЬИ
ФОРУМЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
НОВОСТИ
ПАРТНЕРАМ
КОНТАКТЫ
О НАС
Подписка
Поиск на сайте

Последние новости

25.2.2015
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – АВТОРИТЕТНИЙ ЗАХІД ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

20.2.2015
Програма науково-практичної конференції

20.2.2015
Шановні колеги!

16.2.2015
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМ. М.Д. СТРАЖЕСКА ЗАСІДАТИМЕ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ

16.2.2015
ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА ОРГАНІЗОВУЄ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ ЗАХІД, ПРИСВЯЧЕНИЙ ЛІКУВАННЮ БОЙОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ
Еволюція препаратів імуноглобуліну для довенного застосування та сьогодення імунотерапії в Україні

Приватне акціонерне товариство «Біофарма» –  сучасне фармацевтичне підприємство, що спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних якісних препаратів, виготовлених із донорської крові людини, рекомбінантних препаратів та препаратів на основі спороутворюючих бактерій.  

 

Історія набуття досвіду виробництва медичних препаратів підприємства сягає понад 100 років з моменту створення Бактеріологічного інституту у 1896 році. Засновником Інституту було Товариство боротьби з інфекційними хворобами на чолі з групою провідних лікарів Київського університету Св. Володимира. Протягом перших двох десятиріч діяльність Бактеріологічного інституту була спрямована не лише на виробництво сироваток і вакцин, а й на наукові пошуки нових методів лікування інфекційних хвороб та на вивчення їх патогенезу й епідеміології. Протягом 20–40-х років ХХ сторіччя на базі Інституту вироблялися лікарські засоби проти збудників віспи, холери, тифу, дизентерії, туберкульозу тощо. У 50-х роках основним напрямком своєї діяльності підприємство визначило виробництво імунобіологічних препаратів, зокрема, було налагоджено  випуск плазмолу та антиплазмолу. З 60-х років підприємство розпочинає виробництво препаратів людської крові (гаммаглобуліну, імуноглобуліну донорського, плацентарного, протигрипозного, альбуміну людського, фібринолізину, гемостатичної губки) та інших лікарських засобів (інфузійні розчини, екстракт алое, сік каланхое). У 1978–1992 роках було організовано виробництво Інтерферону лейкоцитарного, Лідази, Вілозену, Біфідумбактерину, Церулоплазміну, Простатилену, Гемодезу та інших препаратів.

З часом підприємство «Біофарма» змінювало свою назву та форму власності, проте від самого початку створення впевнено дотримувалося своєї місіїнаполегливо працювати заради збереження життя та здоровя людей. Завдяки здобутим ґрунтовним знанням та безцінному досвіду минулих років, впровадженню новітніх технологій та дотриманню світових стандартів якості у виробництві сучасна «Біофарма» є провідним вітчизняним виробником препаратів крові, рекомбінантних препаратів та низки вдосконалених пробіотиків. Загалом підприємство випускає понад 130 найменувань лікарських препаратів 11-ти фармакологічних груп.. Перелік препаратів постійно розширюється завдяки значним інвестиціям у розвиток науково-виробничого потенціалу. Це дозволило репрезентувати унікальні властивості лікарських засобів та відкривати нові перспективи в терапії тяжких захворювань не тільки в Україні, а й в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя: Грузія, Білорусія, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Латвія.

З 2009 року підприємство успішно проходить перевірки на відповідність стандарту ISO 9001:2008, що підтверджується незалежною німецькою аудиторською компанією DQS GmbH та наданим Сертифікатом системи управління якістю 426462 QH08 від 25.10.2011 р.

У 2010 році підприємство  провело масштабну модернізацію лінії випуску препаратів з фракцій донорської крові та у лютому 2012 року успішно пройшло аудит Держлікслужби України щодо відповідності вимогам належної виробничої практики під час виробництва і контролю якості та отримало відповідний Сертифікат GMP Compliance 006/2012/SAUMP/GMP.

У 2013 році ключовою подією в новітній історії підприємства «Біофарма» став запуск  першої черги  ультрасучасного заводу з виробництва медичних препаратів  в м. Біла Церква. Завод займає площу  5 га. До складу першої черги увійшли: лабораторний корпус, виробничі цехи для виготовлення рідких та мяких лікарських форм, склад сировини та готової продукції, корпус енергосистем. У 2014 році планується введення в експлуатацію наступних двох чергвиробничі лінії для препаратів крові та пробіотиків, а також окремий цех твердих лікарських форм. Проект заводу створений  фахівцями німецької інжинірингової компанії Linde.  Загальна площа виробничого майданчика становить 12 700 кв. м. Завод оснащений найсучаснішим фармацевтичним обладнанням і комплексними лініями провідних світових виробників, таких як Jouan (Франція), Bausch+Stroebel, Ohaus, Sartorius (Німеччина), Millipore, USF, Pall (США), Feton (Канада) та ін. Велика частина технологічних операцій автоматизована, що дозволяє істотно збільшити виробничі потужності, зокрема виробництво препаратів імуноглобулінів для внутрішньовенного введення (ІГВВ), та забезпечувати споживачів препаратами світового рівня та якості.

 

Рівень впливу виробничого процесу підприємства на навколишнє середовище повністю гармоніює з вимогами європейських стандартів та гарантується дійсним Сертифікатом ISO 14001:2006 UA MQ.034-ESP-0001/11 від 21.06.2011 р., виданим Національним органом України з сертифікації  згідно з державною Системою сертифікації УКРСЕПРО.  

 

Стратегічним напрямком підприємства «Біофарма» є виробництво імунобіологічних препаратів з донорської крові. Серед широкої лінійки препаратів даної групи особливої уваги заслуговує препарат імуноглобуліну для довенного введення. Це пояснюється  широким спектром показань до його застосування, а також постійно зростаючим інтересом з боку медичної спільноти.

Історія розвитку препаратів ІГВВ починається з 40-х років на території США, де, використовуючи метод спиртового фракціонування плазми за Коном, був створений перший препарат готових донорських антитіл. Та перші спроби введення такого імуноглобуліну зазнали невдачі через сильні побічні ефекти, що були спричинені спонтанною антикомплементарною активністю (АКА).

Тільки в 60-ті роки вдалося отримати перший препарат ІГВВ, який не викликав би активації спонтанної АКА, завдяки проведенню глибокої ферментативної деструкції Fc-ділянки імуноглобуліну. Але разом зі спонтанною АКА повністю була видалена і нормальна активація системи комплементу, ефекторна й опсоно-фагоцитарна функції. Таким чином, перші препарати ІГВВ були концентратами функціонально неповноцінних антитіл. Їх застосовували для замісної терапії при первинних імунодефіцитах. Так, препарати, отримані з ферментативною обробкою, прийнято відносити до препаратів ІГВВ I покоління, клінічний ефект яких був вкрай далекий від максимального.

У 70-ті роки технологія отримання препаратів ІГВВ була  вдосконалена: протеоліз замінили хімічною модифікацією молекулалкілуванням або сульфанілуванням. Залежно від виду модифікації отримували препарати вже ІІ покоління з частково збереженими тими чи іншими функціями Fc-ділянки молекули.

У 80-х роках препарати ІІІ покоління (експозиція імуноглобуліну в кислому середовищі при підвищених температурах) витіснили перші нативні імуноглобуліниДля цих препаратів було істотно розширено перелік показань, крім того, вони виявилися ефективними при лікуванні аутоімунних захворювань.

На початку 90-х років стала очевидною небезпека передачі гемотрансмісивних вірусних інфекцій через препарати ІГВВ. Наприклад, сотні людей, які отримували препарат Гаммагард, були інфіковані вірусом гепатиту С. У цей період були  розроблені сучасні стандарти вірусної безпеки препаратів плазми, зокрема, у виробничий процес стали включати спеціальні стадії противірусної обробки. Наприкінці 90-х років вперше був застосований сольвент-детергентний (С/Д) метод інактивації вірусів для препаратів ІГВВ. Цю передову світову технологію вірусінактивації С/Д методом, так званий «золотий стандарт», підприємство «Біофарма» першим у 2005 році впровадило в Україні та країнах СНД. Саме вимогам цього стандарту відповідає препарат III покоління підприємства «Біофарма» –  БІОВЕН МОНО® (5%).

Сьогодні в західних країнах препарати IV покоління ІГВВ вже закінчують витісняти з ринку попередників. Їхня принципова  відмінність від більш ранніх полягає в наступному: пошкодження білка під час процесу виробництва є мінімальним, що не приводить до виникнення спонтанної АКА. ІГВВ нового покоління  відрізняються високою чистотою, безпечністю та зручністю застосування. Зазвичай гранична концентрація IgА становить не більше 25-50 мкг/мл, що в десятки разів нижче, ніж у препаратів III покоління. Активність Fc-функції нових препаратів істотно перевершує таку в більш ранніх. Препарати останнього IV покоління на 98-99% складаються з мономера IgG і володіють природним (фізіологічним) розподілом субкласів. Таким препаратом є препарат БІОВЕН® (10%) – препарат ІГВВ IV покоління.

Головним критерієм для препаратів ІГВВ, згідно з формулюванням Експертного Комітету біологічної стандартизації ВООЗ, є те, що препарат повинен бути нативним настільки, наскільки це можливо, і зберігати всі свої біологічні властивості: активацію системи комплементу, ефекторні й опсоно-фагоцитарні функції. На практиці ж це означає, що молекула імуноглобуліну класу G повинна бути введена в організм реципієнта в незмінному вигляді, при цьому домішки та інші білки повинні бути відсутніми. Вищенаведеним вимогам відповідають обидва зазначені препарати.

Серед властивостей даних препаратів можна виділити опсоно-фагоцитарну функцію молекули IgG, що обумовлює використання цих препаратів у комплексі терапії важких вірусно-бактеріальних інфекцій. Діюча речовинамолекула IgG звязує антиген бактерії, тим самим нейтралізуючи ії активність, перешкоджає здатності до пересування та опосередковує процеси фагоцитозу та клітинної цитотоксичності. Оскільки функція Fc-ділянки повністю збережена, то молекули, що містяться в препараті, мають здатність до активації системи комплементуодного з механізмів реалізації гуморального імунітету.

Крім того, препарати БІОВЕН МОНО® (5%) та БІОВЕН® (10%) володіють імуномоделюючими властивостями, що забезпечує їхню ефективність при аутоімунній патології. Введення препаратів ІГВВ при  аутоімунних хворобах приводить до зниження активності аутоантитіл та вираженої клінічної ремісії, не викликаючи при цьому побічних реакцій, властивих іншим схемам терапії.

Загальний досвід підприємства «Біофарма» у впровадженні в лікарську практику довенних імуноглобулінів налічує понад 10 років. За ці роки обсяг випущених підприємством препаратів довенних імуноглобулінів сягнув обєму в 12 тонн чистого білка. Це означає, що понад 300 тис. пацієнтів отримали необхідну терапію цими препаратами.

Основними вимогами, які підприємство «Біофарма» висуває до всіх препаратів, є їхня ефективність, безпека та переносимість. Так, на підприємстві діє система контролю якості препаратів крові відповідно до міжнародних норм, яка складається з послідовних етапів: вхідного контролю сировини, контролю виробничого процесу між різними операціями і контролю готової продукції. Контроль якості на підприємстві забезпечує сучасна лабораторія, що відповідає європейським стандартам лабораторної практики GLP (Good Laboratory Practice), в якій за допомогою методів імуноферментного аналізу (ІФА) і полімеразної ланцюгової реакції (ПЦР) вся плазма, що використовується у виробництві, конт­ролюється на наявність маркерів інфекційних збудників. Методом ПЦР мініпули плазми перевіряються на вміст генетичного матеріалувірусів: вірусу гепатиту В, С, ВІЛ, парвовірусу В19.

Для забезпечення високої якості сировиникров та її компоненти було запроваджено ряд технологічних процесів, зокрема її карантинізація, згідно з Наказом 385 МОЗ України від 01.08.2005 р. «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів». Для цього використовуються сучасні холодильні установки, що підтримують температуру –30 °С. Після закінчення 6-місячного терміну карантинізації плазма неналежної якості вибраковується. Для гарантії вірусної безпеки продукції вся сировина проходить процедуру інактивації вірусів, яка створена на основі С/Д методу з подальшим хроматографічним очищенням. Крім того, на виробництві препаратів із донорської крові та її компонентів передбачена процедура підтвердження ефективності інактивації вірусів — валідація шляхом моделювання контамінації сировини різними модельними вірусами.

Підприємство співпрацює з Федеральною агенцією сироваток та вакцин німецького Інституту ім. Пауля Ерліха, м. Ланген, щодо перевірки якості препаратів крові та її компонентів. Так, препарати: БІОВЕН МОНО® (5%), БІОВЕН® (10%) та інші  отримали належні свідоцтва випробувань Інституту ім. Пауля Ерліха згідно з результатами тестувань.